18.10.2018 19:46

Doba vyřizování oprav

V jednodušších případech na místě, v ostatních případech do 7 pracovních dnů.

Výměna baterie se zkouškou těsnosti

Hodinky 300Kč (těsnění, baterie, zkouška těsnosti, funkční test, přijetí, odbavcení zásilek)

Hrudní pás 80Kč (baterie, těnění, zkouška těsnsoti, funkční test)

Příplatek za silně zněčištěné hodinky nebo pás 50Kč

Cena u zakázek bez opravy - zaslání zpět.

Základní diagnostika bez následné opravy - zjištění příčiny závady nebo posouzení stavu věci: 250Kč - 350Kč.

Sólo úkony bez jiných prací

Samotná zkouška těsnosti - 60Kč/přístroj (pouze samotné testování těsnosti bez dalších úkonů, např. po vlastní výměně baterie)
Měření pásu T31/61 - 50Kč (sólo měření stavu baterie a odporu elektrod)
Měření textilních pásů WearLink, WIND, Hybrid - 50Kč (sólo zjištění stavu elektrod a baterie)
Měření hrudních pásů BlueTooth a H7 - 80Kč/kus (sólo měření a test)

Výměny řemínků

V cenách 420-650Kč dle typu hodinek a konstrukce řemínku - ceny

Doprava

Pošta/PPL s dobírkou 140Kč
Pošta/PPL s platbou převodem 100Kč

U zakázek menší hodnoty zaslaných v obálce může být poštovné levnější.

Nadstandardní úkony 400Kč/hod - účtování za každých započatých 15minut 100Kč

Platební podmínky

Platba kartou zde plaťte bezkontaktně

Hotově - při převzetí zakázky v provozovně nebo při rozvozu po Praze

Dobírkou - při převzetí vyhotovené servisní zakázky od České Pošty

Platebním příkazem za podmínek: odběratel musí kromě své zpáteční adresy uvést email a telefon, splatnost faktury jsou 4 pracovní dny od data převzetí zásilky. Splatností se rozumí nejpozdější den připsání dlužné částky na účet příjemce. Přijetím servisní zakázky s platbou převodem odběratel souhlasí se smluvní pokutou 500Kč za každý započatý týden po splatnosti. Doklad o platbě převodem je možné vystavit jen pro odběratele. Adresát nemůže být rozdílný od fakturační adresy. V případě vystavení faktury na firmu může servisní zakázku převzít pouze jednatel nebo písemně pověřená osoba. Odběratel souhlasí s tím, že v termínu po splatnosti do uhrazení bude uveřejněn v sekci dlužníků nebo ve veřejném registru dlužníků. Odeslání upomínky o nezaplacení formou mailu je zdarma. V případě, že odběratel na elektronickou výzvu nereaguje, je odeslána písemná upomínka v ceně 100Kč.

Dodací podmínky

Osobní odběr v časech uvedených v sekci kontakt.

Českou Poštou dle aktuálního ceníku poštovného (orientačně od 1.12.2015 je to 100Kč za balík, 140Kč za balík s dobírkou, drobné zakázky a zásilky nižší ceny v obálkách posíláme levněji)

"Záruka", odpovědnost za vady servisních zakázek

 

Opravy přístrojů standardně provádíme na základě smlouvy o dílo. Zhotovitel, servisní pracoviště odpovídá za vady díla, které neodpovídají charakteristikám smlouvy. Rozhodnutí o reklamaci vyžaduje odborné posouzení.

Obecné podmínky servisu

Zhotovitel, servis před provedením opravy věc prohlédne, objednatel jej upozorní na zásadní vady, které má věc v době předání do opravy. Zhotovitel odpovídá za vady, které způsobí na věci svou nedbalostí nebo nesprávným zacházením či ztrátou. Po převzetí díla, vyhotovené servisní zakázky bjednatel věc prohlédne a případné vady díla vytkne bez zbytečného odkladu. Zhotovitel v případě oprávněné reklamace díla provede nápravu nejpozději do 5 dnů od převzetí reklamované věci.

Výměna baterie

Zhotovitel, servis provede pouze výměnu baterie a přístroj aktivuje. 

Výměna baterie, těsnění a zkouška těsnosti

Zhotovitel, servis provede výměnu baterie, těsnění a provede závěrečnou zkoušku těsnosti s uvedením výsledku testu. Je-li přístroj označen jako netěsný, nesmí jej objednatel používat ve styku s vodu. Zhotovitel přístroj aktivuje.

Výměna baterie s měřením spotřeby, výměna těsnění a zkouška těsnosti

Zhotovitel, servis provede měření spotřeby. Je-li spotřeba vyšší informuje objednavatele a domluví si další postup provedení díla. V případě standardní spotřeby provede zhotovitel výměna těsnění, baterie a provede závěrečnou zkoušku těsnosti s vyznačením výsledku testu. Je-li test negativní, netěsné, nesmí objednatel věc používat ve styku s vodou.

Opravní list, servisní protokol slouží jako záruční list na provedenou opravu a díly použité při opravě.<