19.4.2019 20:48

"Záruka" - výrobky zakoupené v Česku a Slovensku

Dokumety k záruční opravě

  • Předložení dokladu o koupi. Doklad musí být vystavený autorizovaným prodejcem POLAR konečnému uživateli, seznam autorizovaných prodejců
  • Popis závady, hůlkově psaná zpáteční adresa a kontakt pro urychlení komunikace
  • věc k reklamace dodávejte scuhou a zbavenou nečistot

Pravidla záruky

  • záruka 24 měsíců začíná od dne převzetí zboží, záruka 24 měsíců je pro spotřebitele (spotřebitel je definován v zákoně 89/2012 Sb. §419)
  • záruka se nevztahuje na produkty POLAR zakoupené v bazarech, aukčních webech, na zboží odcizené nebo pašované
  • záruka se nevztahuje na opotřebení produktů způsobené jejím obvyklým uživáním
  • Software hodinek, webové služby a mobilních aplikací není kryt zárukou avšak firma Polar zajišťuje zdarma  jeho aktualizace a opravy známých chyb. Zároveň zajišťuje to, aby vše fungovalo dle popisu v návodech.
  • od 1.3.2015 není kryta záruka u zboží zakoupeného u neautorizovaného prodejce, distributor za takové zboží neodpovídá

Kam doručit reklamaci?

Reklamaci posílejte nejlépe Českou Poštou, PPL, DPD (ostatní přepravce nepoužívejte!) nebo ji doručte osobně na adresu provozovny

 

DŮLEŽITÉ: vady věci je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu. Důvod je prostý - v důsledku opomenutí první vady, může vzniknout vada další, závažnější, na jejíž odstranění nebudete mít při takovém jednání nárok.

 

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

 

 

U věcí zakoupených do 31.12.2013 platí pravidla "starého občanského zákoníku", na věci zakoupené od 1.1.2014 se vztahují pravidla "nového občanského zákoníku". Za práva z toho plynoucí odpovídá vždy váš prodejce.

Obecně se práva z odpovědnosti za vady uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě (list je vydaný distributorem) uveden jiný podnikatel určený k opravě, respketive, je-li tam uveden servis, může kupující dle pokynů v záručním listě uplatnit požadavek opravy přímo v servisu, je-li pro něj toto místo dostupnější.