21.11.2018 4:38

Záruční servis pro autorizované prodejce POLAR

Máte-li s distributorem dohodnuté poskytování záručního servisu prostřednictvím servisních středisek, postupujte při vyřizování reklamace podle pokynů uvedených v záručním listě nebo smlouvě s distributorem. Podmínky v záručních listech se mohou lišit podle data jejich vydání.

Postup při vyřizování opravy

  • daňový doklad o koupi (dokladá konečný kupující, stačí kopie)
  • řádně vyplněný záruční list, stačí kopie (výrobní číslo, model, datum prodeje a otisk razítka prodejce) - bez náležitě vyplněného dokladu nelze provést bezplatnou záruční opravu nebo je nutné aby si prodejce nejprve opravu domluvil se svým distributorem. Záruční opravy lze provádět jen na zboží zakoupené u oficiálního distributora (týká se všech nových modelů vyrobených od roku 2015 a konce roku 2014) firmy Potten & Pannen, nebo u dřívějšího distributora Dr. Pavel Svoboda (zboží z roku 2014 a starší)
  • popis vady a jak se projevuje
  • datum přijetí reklamace od kupujícího
  • doručení do servisu nejméně 20 dnů před koncem lhůty pro vyřízení reklamace

 

Seznam autorizovaných prodejců

Pavel Šácha, Aleš Rohlík, Hape Sport, AllSystem, H.S.H., Fitham, Dr. Pavel Svoboda, Vivantis, ACG Stores, Alza, Datart, Sport N15, Pavel Trampota....