25.3.2019 10:36

Samovýměna baterie

UPOZORNĚNÍ:

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vady způsobené neodborným zásahem mimo servisní pracoviště. K výměně baterie je nutné provádět zkoušku těsnosti.

DOPORUČENÍ:

V případě, kdy se rozhodnete měnit baterii sami, měňte vždy i těsnění. Nepoužívejte původní těsnění, které je zcela jistě deformované a může způsobit drobné vzlínání vlhkosti do vnitřních částí hodinek. V případě, kdy se vám hodinky i jedenkrát zamlží, je dobré kontaktovat servis.

Výměna baterie v hrudním pásu se jeví jako jednoduchá. Ne zřídka však po zásahu skoční vysílač v servisu.

Protože po špatné výměně baterie přestane vysílač fungovat, podívejte se na video, které ukazuje, na co si máte dát pozor.