25.3.2019 10:36

Záruční servis pro autorizované prodejce POLAR

Máte-li s distributorem dohodnuté poskytování záručního servisu prostřednictvím servisních středisek, postupujte při vyřizování reklamace podle pokynů uvedených v záručním listě nebo smlouvě s distributorem. Podmínky v záručních listech se mohou lišit podle data jejich vydání.

Postup při vyřizování opravy

  • daňový doklad o koupi (dokladá konečný kupující, stačí kopie)
  • řádně vyplněný záruční list, stačí kopie (výrobní číslo, model, datum prodeje a otisk razítka prodejce) - bez náležitě vyplněného dokladu nelze provést bezplatnou záruční opravu nebo je nutné aby si prodejce nejprve opravu domluvil se svým distributorem. Záruční opravy lze provádět jen na zboží zakoupené u oficiálního distributora (týká se všech nových modelů vyrobených od roku 2015 a konce roku 2014) firmy Potten & Pannen, nebo u dřívějšího distributora Dr. Pavel Svoboda (zboží z roku 2014 a starší)
  • popis vady a jak se projevuje
  • datum přijetí reklamace od kupujícího
  • doručení do servisu nejméně 20 dnů před koncem lhůty pro vyřízení reklamace

 

Seznam autorizovaných prodejců